Telefonski imenik

13. 01. 09
posted by: Super User
Pogodaka: 117100

 

 

CENTRALA 057/325-300, 057/325-301, 057/325-311
Tehnički sekretar (sekretarica) 057/325-310, 057/325-325
   
Anestezija 057/325-343
Anestezija ljekarska soba 057/325-300 lok. 379
Apoteka 057/325-341
Audiologija kabinet 057/325-300 lok. 357
Citologija 057/325-300 lok. 377
CT Kabinet 057/325-300 lok. 358
Dermatologija 057/325-300 lok. 383
Dijaliza 057/325-300 lok. 378
EEG    057/325-300 lok. 382
Gastroskopija kabinet   057/325-336
Ginekologija -Porodlište 057/325-322
Glavna sestra bolnice 057/325-300 lok. 355
Hematoonkologija 057/325-320
Hirurgija Odjeljenje 057/325-329
Hirurška ambulanta 057/325-339
Hirurška ljekarska soba 057/325-300 lok. 364
Info pult (poliklinika) 057/325-315, 057/325-300 lok. 388
Instrumentarke    057/325-321
Intenzivna njega 057/325-335
Interno I Odjeljenje 057/325-328
Interno ll Odjeljenje 057/325-340
Izvor (ortopedska pomagala)    057/325-300 lok. 363
Kabinet za bolesti dojke 057/325-300 lok. 366
Kabinet za hiperbaričnu medicinu  
i oksigenoterapiju (barokomora) 057/325-302, 057/325-300 lok. 384
   
Kardiologija kabinet 057/325-318
Laboratorij (biohemija) 057/325-330
Mikrobiologija 057/325-331
Neurohirurgija ambulanta 057/325-300
Neurologija 057/325-317
Neurološka ambulanta 057/325-300 lok. 365
Očno odjeljenje 057/325-313
ORL Ambulanta 057/325-347
ORL ljekarska soba 057/325-300 lok. 367
ORL Odjeljenje 057/325-327
Ortopedska ambulanta 057/325-300 lok. 376
Plastična hirurgija ambulanta 057/325-300 lok. 391
Patologija   057/325-338
Pedijatrija ljekarska soba    057/325-300 lok. 370
Pedijatrija odjeljenje 057/325-326
Pravna služba    057/325-308
Prijemna ambulanta 057/325-333
Prijemna kancelarija 057/325-337
Pulmologija-Infektivno 057/325-342
Računovodstvo 057/325-348
Radiologija rentgen 057/325-332
Radiologija ultrazvuk 057/325-316
Tehnička služba 057/325-314
Urološka ambulanta 057/325-300 lok. 373