Po prvi put urađena laparaskopska operacija žučne kese kod pacijenta Situs inversus

in Novosti
21. 07. 01
posted by: Super User
Pogodaka: 2100

U JZU BOLNICA „SRBIJA “ PO PRVI PUT URAĐENA LAPAROSKOPSKA OPERACIJA ŽUČNE KESE KOD PACIJENTA SA SITUS INVERSUS

 
Situs inversus je rijetka morfološka anomalija pozicije unutrašnjih organa gdje su visceralni organi trbuha i grudnog koša na suprotnoj strani u odnosu na očekivanu. Učestalost anomalije kreće se u odnosu 1: 10 000 do 1: 20 000. Prema dostupnim podacima u svijetu je prijavljeno da je urađeno oko 90 operacija ovakve vrste.
 
Operisana je pacijentkinja starosti 56 godina koja anamnestički navodi više epizoda akutnog bola u stomaku. Kompletnom dijagnostičkom obradom se verifikuje postojanje više kalkulusa u žučnoj kesi, koja je smještena na suprotnoj strani od uobičajene.
 
Operativni zahvat trajao je oko 80 minuta i protekao je bez komplikacija.
 
Tim koji je radio operativni zahvat je: dr Bojan Golijanin specijalista opšte hirurgije, prim dr Milorad Šupić specijalista opšte hirurgije i dr Stefan Tešanović specijalizant iz abdominalne hirurgije, instrumentarke Sandra Golijanin i Mirjana Simanić. Anesteziju je vodila dr Nataša Lučić specijalista anesteziologije sa reanimatologijom i anestetičar Snježan Todorović.