Radiologija

15. 12. 30
posted by: Super User
Pogodaka: 16328

Radiološka služba osnovana je 1992. godine. Od tog perioda ova služba je znatno evoluirala u smislu povećanja broja i vrsta usluga, kao i broja zaposlenih.

Služba radiološke dijagnostike pruža usluge pacijentima sa područja sarajevsko-romanijske regije, a i šire.

Rad u službi je timski i besprijekorno organizovan.

Specifičnost organizacije rada ove službe ogleda se u tome da se radiolozi i radiološki tehničari kontinuirano edukuju da rade na što većem broju radnih mjesta, a  sve u skladu sa potrebama i obimom posla. Na godišnjem nivou (podatak iz 2013. godine) se obavi oko 16 400 ekspozicija (radiografija i radioskopija), 6 200 ultrazvučnih pregleda, 400 color doppler-a krvnih sudova, 1 150 mamografija, 2 000 pregleda na CT-u i 1 000 pregleda na aparatu za magnetnu rezonancu (MRI).

Radiološka služba raspolaže sa sledećom opremom:

-          dva analogna rentgen aparata od kojih je jedan za nativne grafije, a drugi za skopije

-          najsavremeniji digitalni mamograf

-          tri ultrazvučna aparata

-          dva CT aparata (jedan spiralni, jedan šesnaestoslojni)

-          jedan aparat za magnetnu rezonancu (MRI) 1,5T

 

 KABINETI

  1. Kabinet za radiografiju (dijagnostičke procedure: RTG kranijuma, RTG PNS, RTG mastoida po Shulleru, RTG piramida po Stenversu, RTG vratne, grudne i slabinskog dijela kičme, RTG karlice sa kukovima, RTG šake, stopala i dugih kostiju, RTG nativni abdomena i urotrakta);
  2. Kabinet za radioskopiju (dijagnostičke procedure: skopije jednjaka, gastroduodenuma, pasaža tankog crijeva, IVU);
  3. Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku (dijagnostičke procedure: ultrazvuk štitne žlijezde, vrata, dojki, mekih tkiva, abdomena, karlice testisa, limfnih žlijezda, urogenitalnog sistema, color doppler krvnih sudova vrata, gornjih i donjih ekstremiteta i abdomena);
  4. CT kabinet (dijagnostičke procedure: CT glave, PNS, orbita, parotida, vrata, CT vratne, grudne i slabinskog dijela kičme, karlice sa kukovima i svih ostalih kostiju, CT grudnog koša, aorte, abdomenta i male karlice);
  5. Kabinet za MRI (dijagnostičke procedure: MRI kranijuma, hipofize, orbita, abdomena, karlice, MRA/magnetna rezonanca angiografija/ krvnih sudova glave i krvnih sudova vrata);
  6. Kabinet za mamografiju (dijagnostičke procedure: mamografski pregled dojki i aksila).

 

 ZAPOSLENI

Radiološka služba broji ukupno dvadesetdvoje (22) zaposlenih, od toga 7 ljekara (3 radiologa i 4 ljekara na specijalizaciji) i 15 radioloških tehničara.

Načelnik radiološke službe:    dr Zorica Mirvić, specijalista radiologije

Viši radiološki tehničar:          Blažica Trifunović

 

RADNO VIJEME

Kabinet za radiografiju:          00:00 - 24:00h

Kabinet za radioskopiju:         radnim danom od 07:30 – 13:00h

Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku: radnim danima (od ponedeljka do četvrtka) 07:30 – 19:00h; petkom od 07:30 – 15:00h

CT kabinet: radnim danima 07:30 – 13:00h, a za urgentne neuroradiološke preglede 00-24h

Kabinet za MRI: radnim danima i  subotom od 07:30 – 13:00h

Kabinet za mamografiju radnim danima 07:30 – 13:00h

 

Pacijenti se mogu informisati svakog radnog dana (u gore navedeno radno vrijeme) o zakazivanju, vrsti pregleda kao i pripremi za određeni radiološki pregled na sledeće kontakt telefone:

Kabinet za UZ dijagnostiku (informacije o UZ i mamografskim pregledima): 057/325-316

CT kabinet 057/325-358 ili 057/325-311 (lok.358)

Kabinet za MRI 057/325-386 ili 057/325-311 (lok.386)

Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Galerija
Galerija
radovi
radovi
Galerija
Galerija
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
JZU Bolnica Istočno Sarajevo
JZU Bolnica Istočno Sarajevo