Patologija

15. 12. 30
posted by: Super User
Pogodaka: 9733

Služba za patologiju je osnovana 1999. godine. Smještena je u objektu na ulazu u bolnicu, a raspolaže sa: disekcionom salom, tri prostorije u kojima su smještene laboratorije (histohemija, imunohistohemija, tipizacija HPV), dvije ljekarske sobe, jednom prostorijom za administraciju, jednom zajedničkom prostorijom, te prosekturom.

Kadar:

U službi rade 2 specijalista patologa

4 laboratorijska tehničara

1 radnica/pralja laboratorijskog posuđa

Oprema :

dva mikroskopa, histokineta, kriostat, mikrotom, vodeno kupatilo, hladna ploča, linija za ručno bojenje preparata, aparat za automatsko bojenje preparata, aparatura za tipizaciju HPV virusa (metodom in situ hibridizacije), potrebna oprema za rad imunohistohemijske laboratorije, autopsijski alat.

Djelatnost:

Sva tkiva uzeta od pacijenta se obavezno šalju na pregled u službu za patologiju.

Zadatak patologa je da prepozna jedan bolestan proces po veličini, obliku i konzistenciji, da razumije i opiše strukturni smisao i kliničku povezanost. U tu svrhu radi se:

- Obrada i standardna mikroskopska dijagnostika malih tkivnih uzoraka dobivenih endoskopskim metodama, biopsijom iglom, hirurškim biopsijama kao i na materijalu dobivenom nakon hirurških intervencija;

- Obrada i mikroskopska dijagnostika hirurških uzorka svježeg tkiva na ledenim rezovima za hitne intraoperativne (ex temore) analize;

- Primjena specijalnih histohemijskih bojenja i imunohistohemijskih bojenja tkiva sa oko 15 specifičnih antitijela;

- Obrada i analiza aspiracionih i eksfolijativnih citoloških uzoraka;

- Identifikacija i tipizacija humanog papiloma virusa (HPV) u brisu grlića maternice metodom in situ hibridizacije;

- Kliničke obdukcije

Godišnje u ovoj službi se obradi oko 4000 biopsija, oko 6500 citoloških razmaza i oko 25 obdukcija, a svakodnevno se rade i hitne biopsije (intraoperativne ili biopsije „ex tempore“).

Samo mali broj biopsija se nakon kompletne obrade šalje u Beograd u slučajevima kada je potrebno uraditi specijalna imunohistohemijska bojenja i to primjenom antitijela koja mi trenutno ne posjedujemo.

Kontakt: 057/325-338

057/325-300 lokal 338

Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Galerija2
Galerija2
JZU Bolnica Istočno Sarajevo
JZU Bolnica Istočno Sarajevo
1234
1234
1234
1234
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo