Pedijatrija

13. 01. 18
posted by: Super User
Pogodaka: 15595

 

NAČELNIK ODJELJENJA PEDIJATRIJA

dr Tamara Ivanović

 

 STRUČNI TIM ODJELJENJA PEDIJATRIJA

 

dr Jovičić Tatjana

 

dr Golijanin Nataša

 

dr Đurđević Dragan

 

dr Rabota Nada

Dječije odjeljenje počelo je sa radom u sadašnjim prostorijama od septembru 2001. godine. Tokom proteklih godina proširili smo obim usluga i unaprijedili pedijatrijsku službu kadrovski i tehnički. Na dječijem odjeljenju sada radi sedam ljekara specijalista pedijatrije (jedan subspecijalsta, pulmolog), te deset medicinskih sestara, od kojih jedna sa višom medicinskom školom. Od avgusta 2015. godine, 24h dnevno je na raspolaganju dežurna pedijatrijska služba.

Kadrovski, prostorno i sa medicinskom opremom osposobljeni smo da pružamo sledeće usluge:

1. neonatologija: kompletno zbrinjavanje nedonoščadi i novorođenčadi, sa mehaničkom ventilacijom i parenteralnom ishranom;

2. hematoonkologija: dijagnostika i liječenje oboljenja crvene krvne loze, poremećaja hemostaze, dijagnostika leukemija, limfoma i solidnih tumora;

3. pulmologija: alergološka obrada, spirometrija, dijagnostika i terapija plućnih oboljenja;

4. endokrinologija: dijagnostika i liječenje šećerne bolesti, bolesti nadbubrežnih žlijezda, hipo- i hipertireoze, poremećaja rasta i polnog sazrijevanja;

5. neurologija: dijagnostika i liječenje epilepsije, glavobolje, oboljenja nerava i mišića;

6. gastroenterologija: dijagnostika i liječenje infektivnih i inflamatornih oboljenja gastrointestinalnog trakta, celijakije, nutritivnih poremećaja;

7. nefrologija: dijagnostika i liječenje infekcija urinarnog trakta, veziko-ureteralnog refluksa, hematurije, proteinurije, nefrokalcinoze, nefrokalkuloze, poremećaja mokrenja;

8. kardiologija: dijagnostika i liječenje poremećaja srčanog ritma, oboljenja srčanog mišića, kriza svijesti, bola u grudima, dijagnostika urođenih srčanih mana,

te dijagnostika i liječenje reumatoloških oboljenja i sistemskih oboljenja vezivnog tkiva;

U skorijoj budućnosti planiramo unaprijediti i proširiti naš rad, prije svega daljom edukacijom mladih kadrova u oblastima neurologije, gastroenterologije, kardiologije, nefrologije i endokrinologije. Takođe, planiramo dalju edukaciju kadrova u oblasti ultrazvučne dijagnostike.

Raspored rada pedijatrijske ambulante službe:

Pedijatrijska ambulanta: svakim radnim danom od 9,00 h

(Pon-dr T. Jovičić/dr M. Elek; Uto-dr N. Rabota; Sre-dr T. Ivanović/dr M. Elek; Čet-dr N. Golijanin/dr N. Rabota: Pet-dr K. Pandurević/dr D. Đurđević)

Pulmološki kabinet: utorkom od 9,00 h (dr T. Ivanović, Pedijatar-Pulmolog)

Ultrazvučni kabinet:

-Ultrazvučni pregled kukova: ponedeljkom i petkom od 11,00 do 12,00 h

(dr K. Pandurević, dr T. Ivanović, dr N. Golijanin, dr M. Elek)

-Ultrazvučno ispitivanje abdomena, CNS-a, mekih tkiva: svakim radnim danom od 9,00 h

(dr T. Ivanović, dr N. Golijanin, dr M. Elek)

-Ehokardiografsko ispitivanje: četvrtkom od 9,00 h (dr M. Elek)

Galerija
Galerija
Galerija
Galerija
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Galerija
Galerija
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
1234
1234