dr Siniša Vuković

in doktori
19. 04. 27
posted by: Super User
Pogodaka: 2815
 dr Siniša Vuković rođen 1961 u Sarajevu. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, specijalistički ispit iz Opšte hirurgije položio u Foči. Sertifikovani ljekar za laparaskopske operacije