in doktori
19. 09. 12
posted by: Super User
Pogodaka: 2256

 

Dr Jelena Bozović, rođena 05.januara 1980. godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu zavrsila u Istočnom Sarajevu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Foči 2006 godine. Od 2007 do 2009. godine zaposlena u JZU OB Istočno Sarajevo kao ljekar sekundarac. Od 2009 godine na specijalizaciji iz Anesteziologije sa reanimatologijom, specijalistički ispit položila 2013. godine u Foči. Trenutno zaposlena u JZU Bolnica Istočno Sarajevo.
in doktori
19. 08. 09
posted by: Super User
Pogodaka: 2256
Dr Branko Aškraba, rođen 15.aprila 1980. godine u Sarajevu, specijalista anesteziologije sa reanimatologije. Medicinski fakultet upisao na Medicinskom fakultetu u Foči 1999. godine, a diplomirao na istom 2006. godine. Specijalistički ispit iz Anesteziologije sa reanimatologije položio 2012. godine na Medicinskom fakultetu u Foči. Zaposlen u JZU Bolnica Istočno Sarajevo od 2008. godine.
in doktori
19. 08. 09
posted by: Super User
Pogodaka: 1925
Dr Dalibor Bošković, rođen je 16. maja 1973. godine u Zenici (BiH). Osnovnu i srednju školu završio je u Zenici. Medicinski fakultet u Foči Univerziteta u Istočnom Sarajevu upisao je 1993. godine, a diplomirao je 2000. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini. Postdiplomske studije pod nazivom „Osnovi medicinskih istraživanja“ upisao je 2001. godine na Medicinskom fakultetu u Foči. Specijalističke studije upisuje 2002. godine na Medicinskom fakultetu u Foči, a specijalistički ispit je položio 2007. godine. Šef  Odsjeka anestezije i intenzivnog liječenja Javne zdravstvene ustanove Bolnica Istočno Sarajevo od 2011 do 2019. godine.
 
in doktori
19. 05. 17
posted by: Super User
Pogodaka: 3220
dr Rabota Nada rođena 1980 u Sarajevu. Medicinski fakultet završila u foči. Specijalizaciju iz pedijatrije završila u Foči.