Očno

15. 12. 30
posted by: Super User
Pogodaka: 10356

Odjeljenje za oftalmologiju opšte bolnice Istočno Sarajevo obuhvata polikliničko-ambulantni i stacionarno-hirurški blok.

Ambulantni blok omogućava specijalističko- konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije i sadrži:

1. Opštu ambulantu za očne bolesti

2. Kabinet za kontaktna sočiva i refraktivne anomalije oka

3. Kabinet za ultrasonografiju i biometriju oka i orbite

4. Kabinet za glaukom

5. Kabinet za perimetriju (kinetička perimetrija po Goldmanu, kompjuterizovano vidno polje i statička perimetrija)

6. Kabinet za laserfotokoagulaciju i bolesti retine

7. Kabinet za neurooftalmologiju

8. Ambulanta za konsultativne i konzilijarne preglede djece i odraslih

9. Kabinet za konzervativno liječenje strabizma i ambliopije kod djece

10. Kabinet za pregled nedonoščadi i sondiranje suznih puteva kod male djece

Stacionarni blok sadrži 8 raspoloživih bolesničkih kreveta za konzervativno, a po potrebi i hirurško liječenje djece i odraslih.

Hirurški blok pruža usluge iz oblasti:

1. Hirurško zbrinjavanje povreda prednjeg segmenta i pripojaka oka

2. Procedure iz okuloplastične hirurgije (zahvati na kapcima, vežnjači, enukleacija i evisceracija)

3. Hirurgija katarakte (metoda fakoemulzifikacije i ekstrakapsularna ekstrakcija katarakte s ugradnjom vještačkog intraokularnog sočiva)

4. Hirurgija glaukoma

5. Intravitrealne i intraokularne aplikacije lijekova

Na odjeljenju za oftalmologiju opšte bolnice Istočno Sarajevo zaposleno je tri ljekara specijaliste za očne bolesti od kojih je jedan subspecijalista i doktor medicinskih nauka, jedan ljekar na specijalizaciji iz oftalmologije, jedna viša medicinska sestra, jedna instrumentarka i osam medicinskih sestara.

Radno vrijeme:

Radno vrijeme ambulantnog dijela je od 8:30-13:00h. Pregledi se zakazuju telefonom ili lično ujutro do 9:30h. Pripravna služba pruža usluge hitnim slučajevima 24h dnevno.

Zakazivanje pregleda i informacije o hirurškim intervencijama možete dobiti na direktni telefon:

057/325-313

Povezane vijesti:

Novi aparati za dijagnostiku na oftalmološkom odjeljenju

1234
1234
Galerija
Galerija
Galerija
Galerija
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Galerija
Galerija
1234
1234