Očno

15. 12. 30
posted by: Super User
Pogodaka: 12649

Odjeljenje za oftalmologiju opšte bolnice Istočno Sarajevo obuhvata polikliničko-ambulantni i stacionarno-hirurški blok.

Ambulantni blok omogućava specijalističko- konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije i sadrži:

1. Opštu ambulantu za očne bolesti

2. Kabinet za kontaktna sočiva i refraktivne anomalije oka

3. Kabinet za ultrasonografiju i biometriju oka i orbite

4. Kabinet za glaukom

5. Kabinet za perimetriju (kinetička perimetrija po Goldmanu, kompjuterizovano vidno polje i statička perimetrija)

6. Kabinet za laserfotokoagulaciju i bolesti retine

7. Kabinet za neurooftalmologiju

8. Ambulanta za konsultativne i konzilijarne preglede djece i odraslih

9. Kabinet za konzervativno liječenje strabizma i ambliopije kod djece

10. Kabinet za pregled nedonoščadi i sondiranje suznih puteva kod male djece

Stacionarni blok sadrži 8 raspoloživih bolesničkih kreveta za konzervativno, a po potrebi i hirurško liječenje djece i odraslih.

Hirurški blok pruža usluge iz oblasti:

1. Hirurško zbrinjavanje povreda prednjeg segmenta i pripojaka oka

2. Procedure iz okuloplastične hirurgije (zahvati na kapcima, vežnjači, enukleacija i evisceracija)

3. Hirurgija katarakte (metoda fakoemulzifikacije i ekstrakapsularna ekstrakcija katarakte s ugradnjom vještačkog intraokularnog sočiva)

4. Hirurgija glaukoma

5. Intravitrealne i intraokularne aplikacije lijekova

Na odjeljenju za oftalmologiju opšte bolnice Istočno Sarajevo zaposleno je tri ljekara specijaliste za očne bolesti od kojih je jedan subspecijalista i doktor medicinskih nauka, jedan ljekar na specijalizaciji iz oftalmologije, jedna viša medicinska sestra, jedna instrumentarka i osam medicinskih sestara.

Radno vrijeme:

Radno vrijeme ambulantnog dijela je od 8:30-13:00h. Pregledi se zakazuju telefonom ili lično ujutro do 9:30h. Pripravna služba pruža usluge hitnim slučajevima 24h dnevno.

Zakazivanje pregleda i informacije o hirurškim intervencijama možete dobiti na direktni telefon:

057/325-313

Povezane vijesti:

Novi aparati za dijagnostiku na oftalmološkom odjeljenju

Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
123
123
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
1234
1234
Galerija
Galerija