dr Jelena Božović

in doktori
19. 09. 12
posted by: Super User
Pogodaka: 3564

 

Dr Jelena Bozović, rođena 05.januara 1980. godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu zavrsila u Istočnom Sarajevu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Foči 2006 godine. Od 2007 do 2009. godine zaposlena u JZU OB Istočno Sarajevo kao ljekar sekundarac. Od 2009 godine na specijalizaciji iz Anesteziologije sa reanimatologijom, specijalistički ispit položila 2013. godine u Foči. Trenutno zaposlena u JZU Bolnica Istočno Sarajevo.
Galerija
Galerija
novo
novo
1234
1234
Galerija
Galerija
Galerija
Galerija
Galerija
Galerija