Obavještenja

15. 12. 30
posted by: Super User
Pogodaka: 12837

Odluka  o poništenju postupka javne nabavke ˝Meka savitljiva intraokularna sa dva hiptika˝Dokument

Odluka  o poništenju postupka javne nabavke˝Tvrda PMMA vještačka sočiva˝Dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku˝ Sočivo za komplikovane katarakte˝Dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku˝BASIC VACUM PHACOM, BSS˝Dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku˝STERIKING˝rolna za sterilizaciju Dokument

Odluka o usvajanju žalbe i stavljanje van snage odluku o izboru napovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke ˝STERIKING ˝rolna za sterilizaciju Dokument

Odluka  o poništenju postupka javne nabavke ˝Hljeb˝ Dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku˝Medicinskog potrošnog materijala za sterilizaciju˝Lot 1 Dokument , Lot 2  Dokument  , Lot 3 Dokument , Lot 4 Dokument , Lot 5 Dokument , Lot 6  Dokument , Lot 7  Dokument , Lot 8  Dokument , Lot 9  Dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku˝ Hidrofilne gaze˝Dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku˝Medicinskih gasova˝Dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku˝POgonsko gorivo˝ Dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavkuˇServisa sterilizatora ˝SELECTOMAT PL CL 669-2˝Dokument

Odluka  o poništenju postupka nabavke ˝Medicinskog potrošnog materijala za Oftalmologiju˝ Lot 1 Dokument , Lot 2 Dokument , Lot 3 Dokument , Lot 4 Dokument  ,Lot 5 Dokument , Lot 6  Dokument , Lot 7 Dokument 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavkuˇ B - SCAN  prenosne ultrazvučne platforme za oko˝Dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavkuˇOdržavanja i  unapređenja bolničkog informacionog sistema˝Dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavkuˇPrehrambenih proizvoda˝ Lot 3 ˝Meso i mesne prerađevine Dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavkuˇMedicinskog autoklava˝Dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ˝ Građevinskih radova za  opremanje prostorija/ kabinet za ESWEL˝ Dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ˝ Servisa respiratora˝ Lot 1 Dokument , Lot 2 Dokument, Lot 3 Dokument, Lot 4 Dokument,Lot 5 Dokument

Odluka  o poništenju postupka nabavke˝Čepovi za ureteralni kateter˝Dokument 

Odluka  o poništenju postupka nabavke˝Lubrikant gel u šprici za aplikaciju katetera˝Dokument 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku˝Kese za urin bejbi, sterilne˝Dokument 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku˝Urin kese 2 litra sa ispustom, sterilne˝Dokument 

Оbavještenje o nabavci za građevinske radove za opremanje prostorija, kabineta za ESWEL Dokument  Tenderska dokumentacija Dokument 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku˝ Medicinskog osteosintetskog potrošnog materijala˝-Zaključavajuće pločice za osteosintezu-Dokument 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku˝ Medicinskog osteosintetskog potrošnog materijala˝-Ortopedski  instrumenti i fiksatori-Dokument 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku˝ Brzih antigenskih testova˝ Dokument 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku˝ Kontrolni materijal LOT 2˝  Dokument 

Odluka o poništenju postupka za nabavku ˝ Prehranbenih proizvoda-meso i mesne prerađevine LOT 3 ˝Dokument 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ˝ Prehranbenih proizvoda-povrće i voće LOT 4 ˝Dokument 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ˝ Prehranbenih proizvoda-mlijeko i mliječni proizvodi LOT 2˝Dokument 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ˝ Prehranbenih proizvoda- roba široke potrošnje LOT  1˝Dokument 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ˇKreditnog Zaduženja˝ Dokument 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku˝Setovi za suprapubičnu drenažu˝Dokument 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku˝Setovi za nefrostomu˝ Dokument 

Odluka  o poništenju postupka nabavke  ˝Medecinskog potrošnog materijala za Urologiju˝Dokument 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku˝Uretralni  stentovi˝ Dokument 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ˇ Uređaj za tretaman kamenca u bubreguˇ Dokument 

 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_nabavka hrane

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_nabavka vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_nabavka vodomaterijala 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_kredit. Dokument 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_potrošni materijal za laboratorije_lot 1. Dokument 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_potrošni materijal za laboratorije_lot 2. Dokument 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_potrošni materijal za laboratorije_lot 4. Dokument 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_potrošni materijal za laboratorije_lot 5. Dokument 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_potrošni materijal za laboratorije_lot 6. Dokument 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_potrošni materijal za laboratorije_lot 7. Dokument 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_potrošni materijal za laboratorije_lot 8. Dokument 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_potrošni materijal za laboratorije_lot 9. Dokument 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_potrošni materijal za laboratorije_lot 10. Dokument 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_potrošni materijal za laboratorije_lot 11. Dokument 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_potrošni materijal za laboratorije_lot 12. Dokument 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_potrošni materijal za laboratorije_lot 13. Dokument 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_potrošni materijal za laboratorije_lot 14. Dokument 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_potrošni materijal za laboratorije_lot 15. Dokument 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_potrošni materijal za laboratorije_lot 16. Dokument 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_potrošni materijal za laboratorije_lot 17. Dokument 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_potrošni materijal za laboratorije_lot 19. Dokument 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_potrošni materijal za laboratorije_lot 20. Dokument 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_potrošni materijal za laboratorije_lot 21. Dokument 

Odluka o poništenju postupka_potrošni materijal za reagense_lot 3 i lot 18. Dokument 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_GORIVO. Dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_VEŠ MAŠINA. Dokument

Odluka o poništenju postupka_KANCELARIJSKI MATERIJAL_LOT 2, LOT 5 i LOT 9-Dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_KANCELARIJSKI MATERIJAL LOT1. Dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_KANCELARIJSKI MATERIJAL LOT3. Dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_KANCELARIJSKI MATERIJAL LOT4. Dokument

 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_KANCELARIJSKI MATERIJAL LOT6. Dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_KANCELARIJSKI MATERIJAL LOT7. Dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_KANCELARIJSKI MATERIJAL LOT8. Dokument

Odluka o poništenju postupka_KANCELARIJSKI MATERIJAL-Dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_MEDICINSKI GASOVI. Dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_USLUGE PRIKUPLJANJA, TRANSPORTA I STERILIZACIJE MEDICINSKOG OTPADADokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_TEHNIČKI MATERIJAL LOT1Dokument

 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_TEHNIČKI MATERIJAL LOT2Dokument

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_EKG aparat. Dokument 

1234
1234
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Galerija
Galerija
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo