Poliklinika radno vrijeme

13. 01. 09
posted by: Super User
Pogodaka: 19841

   


Anesteziološka ambulanta

Od 13h do 14h


Ginekološka ambulanta

Od 11h do 14h

Narudžbe

Od 12h do 13h

057-325-322


Kardiološka ambulanta

Od 10 do 14h

Narudžbe

Od  14h do 15h

057-325-318


Gastro kabinet

Od 10 do 14h

Narudžbe

057-325-336

Od 13h do 14h


Ultra zvučni kabinet

Od 07h do 13h

Narudžbe

057 325-316


Urološka ambulanta

Od 830 do 13h

Narudžbe

057 325-373

12h do 13h


Pedijatriska ambulanta

0d 9 h do 13h


Očna ambulanta

Od 830 do 1330

Narudžbe

057-325-313

Od 12h do 15h


Neurološka ambulanta

Od 930 do 1330

Narudžbe

057-325-300 loc 357

Od 9h do 10h


ORL ambulanta

Od 9h do 13h


Kabinet za audiologiju

Od 9 do 13h


Kabinet za bolesti dojke

Od 9 do do 13h

Ponedeljak i Srijeda


Hirurška Ambulanta

Od 9 h do 13h


Ortopedska Ambulanta

Od 9h do 13h


Internistička ambulanta

od 10h do 1430


Dermatološka ambulanta

Od 830 do 12h

Narudžbe

057-325-300 loc 383

od 1330 do 1430