1921-1945

Poslije prvog svijetskog rata u svim Evropskim zemljama smrtnost

Visee...

1945-1992

1. Jula 1946 godine, liječilište je otvoreno i primljeni su prvi pacijenti...

Visee...

1992-1995

Prijemom prvih ranjenika 03.04.1992. godine u bolnicu kao i bolesnih koji na drugom..

Više......

1995-2006

Potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma 21.11.1995. godine dolazi do nove...

Visee...